1

بزرگان موسیقی Things To Know Before You Buy

News Discuss 
این تاکتیک مبتنی‌ بود بر استفاده از یک زوج تیرانداز، یکی‌ نیزه‌افکنی‌ که سپری‌ بزرگ و سبک اما مقاوم از چرم و حصیر حمل می‌‌کرد و دیگری‌ کمانداری‌ که تیراندازی‌ می‌‌کرد. سرزمین باکتریا [بلخ]، واقع در امتداد حاشیه شرقی‌ این رود، پیش از رسیدن هزاران پارسی‌ سقوط کرد، چنان که https://ict-edu.uk/user/sajadbabaei/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story