1

چون چنین خانههایی وجود خارجی ندارد

News Discuss 
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در ترکیه ۱۵۵ هزار دلار است. فقط در ماه فوریه ۱۱۸ هزار و ۷۵۰ مورد انتقال ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به نوامبر سال قبل حدود ۲۲ هزار مورد افزایش پیدا کرده است. استانبول کماکان اصلیترین مقصد خرید ملک https://hubwebsites.com/story10768646/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story